วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557


คงไม่ทัน  ของ สงกรานต์
อยากให้ลองฟังดู ครับบบบ

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อย่ารอคอย  "โชคชะตา"
  เพราะมันจะทำให้เรา
ไม่เห็นคุณค่า  "ของชีวิต"